top of page

PRAVNIKI

Poglobljeno pravno znanje in izkušnje s številnih pravnih področij vam zagotavljajo:

Luka
Odvetnik mag. Luka Zupančič

mag. LUKA ZUPANČIČ

Odvetnik - specialist, Partner

T:   + 386 (0) 820 513 99

F:   + 386 (0) 820 513 96

E:   luka.zupancic@zupanciclaw.si

 

 

LICENCE

 

-  Odvetnik specialist za gospodarsko pravo

-  Zastopnik za znamke in modele pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino     (UIL)

-  Poklicni zastopnik za znamke in modele pred Uradom Evropske unije za intelektualno 

   lastnino (EUIPO)

-  Odvetnik


JEZIKI

-  Slovenščina, angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina

IZOBRAZBA

-  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, magister pravnih znanosti (civilno in gospodarsko 

   pravo), naslov: Dolžnosti in odškodninska odgovornost članov organov vodenja kapitalskih

   družb z analizo sodne prakse, 2016

-  Pravniški državni izpit, 2009

-  Strokovni izpit za delo v državni upravi, 2008

-  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diploma cum laude, 2006


KARIERA

-  Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., odvetnik, partner, 2016

-  Odvetniška družba Vesel, Zupančič & Devjak o.p., d.o.o., odvetnik, partner, 2014 - 2016

-  Odvetniška družba Ilić, o.p., d.o.o., odvetnik, 2012 - 2014

-  Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Gospodarski oddelek, višji - pravosodni svetovalec

   (strokovni sodelavec), 2010-2012

-  Okrožno sodišče v Ljubljani – oddelek za gospodarsko sodstvo, višji pravosodni svetovalec

   (strokovni sodelavec), 2009 - 2010

-  Okrajno sodišče v Ljubljani, strokovni sodelavec, 2009

-  Višje sodišče v Ljubljani, sodniški pripravnik, 2006 – 2008

 

ČLANSTVA

-  Odvetniška zbornica Slovenije, 2012

-  Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (UIL)

-  Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

-  Sekcija korporacijskih pravnikov Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije

 

OBJAVE

-  Védenje pravne osebe, Pravna praksa, št. 24-25/2012, 21. junij 2012, str. 22-24.

Peter
Odvetnik Peter Kasal

PETER KASAL

Odvetnik, v sodelovanju

LICENCE

-  Odvetnik


JEZIKI

-  Slovenščina, angleščina, italijanščina, hrvaščina, srbščina

 

IZOBRAZBA

-  Pravniški državni izpit, 2017
-  Strokovni izpit za delo v državni upravi, 2016
-  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2013


KARIERA

-  Odvetnik, v sodelovanju z Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., 2021
-  Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., odvetnik, 2018-2021
-  Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., odvetniški kandidat,
  2017 – 2018
-  Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., odvetniški kandidat, 2017
-  Brulc, Gaberščik in partnerji, o.p., d.o.o., odvetniški pripravnik, 2014-2017

 

ČLANSTVO

-  Odvetniška zbornica Slovenije, 2014

T:   + 386 (0) 820 101 80

F:   + 386 (0) 820 513 96

E:   peter.kasal@zupanciclaw.si

Taja
Odvetniška kandidatka Taja Gorjan

TAJA GORJAN SKUBIN

Odvetnica

LICENCE

-  Mediator, Inštitut za mediacijo Concordia, 2018

JEZIKI

-  Slovenščina, angleščina, hrvaščina, italijanščina, španščina, portugalščina (pasivno)

 

IZOBRAZBA

-  Pravniški državni izpit, 2021

-  Strokovni izpit za delo v državni upravi, 2019

-  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, magistrski študij prava, 2018

-  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, univerzitetni študij prava, 2016
-  Universidade de Coimbra, Faculdade de dereito, študijska izmenjava, 2015-2016

KARIERA

-  Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., odvetnica, 2023

-  Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., odvetniška kandidatka, 2021

-  Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., odvetniška pripravnica, 2018-2020

ČLANSTVO

-  Odvetniška zbornica Slovenije, 2018

T:   + 386 (0) 820 513 97

F:   + 386 (0) 820 513 96

E:   taja.gorjan@zupanciclaw.si

Odvetniška pripravnica Valentina Potokar

JEZIKI

-  Slovenščina, angleščina, hrvaščina, nemščina (pasivno)

 

IZOBRAZBA

-  Pravniški državni izpit, 2022

-  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, magistrski študij prava, 2020
-  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta UK, študijska izmenjava, 2018 – 2019
-  Strokovni izpit za delo v državni upravi, 2018
-  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, univerzitetni študij prava, 2018


KARIERA

-  Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., odvetniška kandidatka, 2023

-  Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., odvetniška pripravnica, 2020

 

ČLANSTVO

-  Odvetniška zbornica Slovenije, 2020

VALENTINA POTOKAR
Odvetniška kandidatka

T:   + 386 (0) 820 513 95

F:   + 386 (0) 820 513 96

E:   valentina.potokar@zupanciclaw.si

Valentina SI
Darja
Odvetniška pripravnica Darja Bajc

DARJA BAJC

Zunanja pravna svetovalka

LICENCE

-  Licenca za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, 2019

-  Mediator v gospodarskih sporih, Inštitut za mediacijo Concordia, 2015

-  Mediator v delovnopravnih sporih, Inštitut za mediacijo Concordia, 2015

-  Družinski mediator, Inštitut za mediacijo Concordia 2014

-  Mediator, Inštitut za mediacijo Concordia, 2014


JEZIKI

-  Slovenščina, angleščina, hrvaščina, srbščina, španščina (pasivno)

 

IZOBRAZBA

-  Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, doktorski študij / v teku 

-  Strokovni izpit za delo v državni upravi, 2019

-  Evropska Pravna fakulteta v Novi Gorici, magistrski študij prava, 2015

-  Evropska Pravna fakulteta v Novi Gorici, univerzitetni študij prava, 2010


KARIERA

-  Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., odvetniška pripravnica, 2016

-  Odvetniška družba Vesel, Zupančič & Devjak o.p., d.o.o., odvetniška pripravnica, 2015

-  Notariat 2013

-  Svetovalka za pravne zadeve v več gospodarskih družbah 2010-2013

 

ČLANSTVO

-  Odvetniška zbornica Slovenije, 2015

-  Društvo mediatorjev Slovenije 2016

bottom of page