top of page

Vsi podatki in vsebine, vsebovani na tem spletnem mestu, so namenjeni izključno informiranju. Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o. si prizadeva za ažurnost in resničnost vseh podatkov in obvestil, vsebovanih na tem spletnem mestu. Za morebitne nepravilnosti, jezikovne napake ali pomanjkljivo ažuriranje podatkov, vsebovanih na tem spletnem mestu, ne odgovarjamo.

 

To spletno mesto in njegove vsebine so izključna last Odvetniške družbe Zupančič o.p., d.o.o.. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje, preslikava ali kakršnakoli druga oblika reprodukcije celote ali dela podatkov in vsebin tega spletnega mesta je prepovedana, razen če gre za izključno zasebno rabo. Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi utegnila nastati uporabnikom tega spletnega mesta.

Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu spremeni ali posodobi pogoje uporabe tega spletnega mesta brez predhodnega obveščanja in brez kakršnihkoli dodatnih obveznosti. Spremembe in posodobitve pogojev uporabe začnejo veljati z njihovo objavo.

Za pravno presojo vseh vprašanj, ki so kakorkoli povezana z uporabo tega spletnega mesta, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani, uporablja pa se izključno pravo Republike Slovenije.

Z vstopom na to spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni s pogoji uporabe spletnega mesta in da se z njimi v celoti strinjate.

bottom of page